اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/10
کل خالص ارزش دارائی ها 380,003,447,648 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 3,939,778 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 3,939,778 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 3,968,187 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 96,453

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/06/10

مدیر صندوق:

سبدگردان سهم آشنا

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

ضامن نقد شوندگی:

ضامن

مدیر ثبت:

كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

ساناز ذبيحي طاري

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار

enamad