امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان در تاریخ 1393/06/10 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل 13 بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تغییرات امیدنامه مورخ 98/10/08
تغییرات امیدنامه 98/08/01
تغییرات امیدنامه مورخ 03/02/98 در خصوص تغییر هزینه های صندوق
تغییرات مجمع 12/04/97
تغییرات امیدنامه
تصویب عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری مورخ 03/12/94
تغییرات امیدنامه صندوق اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان در مجمع ١١/٠٢/٩٥ .pdf
تغییرات امیدنامه مورخ 96.04.20