ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران- سعادت آباد- بالاتر از ميدان کاج-کوچه هشتم پلاک 27 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزي - تهران 001 تهران- سعادت آباد- بالاتر از ميدان کاج-کوچه هشتم پلاک 27 2771-داخلی 301 شهريار شهميري